CLÍNICA DENTAL ALEMANA, ORQUIDENT - Carrer de València 287, principal 2A (08009 Barcelona) Tel: 934570010 info@orquident.com

Benviguts a Clínica dental Alemana Orquident

Tenim la convicció que la salut bucodental s’assoleix amb la col.laboració eficaç entre pacient i dentista, per això hi dediquem gran part del nostre temps a difondre la prevenció i la seva importància, a explicar l’anatomia de la boca i el seu funcionament, a descriure els tractaments i les causes de les malalties bucodentals; així el pacient pot tenir una millor comprensió de la seva boca, realitzar una millor prevenció per mantenir la salut bucal al llarg del temps, i també per detectar possibles problemes amb antelació.

Degut a la nostra visió holística del cos humà, tenim en compte al pacient de forma integral, amb les malalties que pugui tenir, el pànic al dentista, els problemes anímics, fins i tot les inquietuds estètiques, per això fem servir només materials de la més gran qualitat, els que no contenen productes químics agressius, i el circoni i la ceràmica, amb el més alt nivell estètic, per a la protètica fixa.

Dra. Adriana Besa

Llicenciada en estomatologia, formació de 6 anys en homeopatia clàssica Hahnemann, acupuntura i hipnosi orientada a l’odontologia. Des de 1991 fins a 2010 exerceix a clínica pròpia a Stuttgart, i des de 2010 fins avui a clíniques pròpies a Palma de Mallorca i Barcelona. Especialista en endodoncia, periodoncia i protètica restaurativa d’alta estètica.

Serveis

ODONTOLOGIA GENERAL
ENDODÒNCIA
PERIODÒNCIA
PROFILAXIS
PROTÈTICA
IMPLANTOLOGIA
ODONTOLOGIA NATURAL

OdontologIa general

Resolem un ampli ventall de problemes dentals, des de les càries més senzilles fins a la protètica implantològica, sempre amb la finalitat de salvar el màxim de peces possible i de mantenir una boca complerta i funcional.

Endodòncia

Si la vitalitat d’una peça dental ja no pot ser salvada, no renunciem a ella, sinò mantenim la peça a la boca mitjançant un tractament d’endodòncia, donant-li així una oportunitat més de romandre en funcionament per a preservar la major quantitat de dents naturals del pacient.

Implantologia

Tenim un mètode propi per a la col.locació d’implants que respecta al màxim l’os del pacient i que redueix el risc de rebuig pràcticament a zero.

Profilaxis

La higiene és el pas primordial per a la salut bucodental. No només realitzem higienes, sinò dediquem tot el nostre esforç a la prevenció de totes les afeccions bucals, ensenyant tècniques de higiene personalitzades per a cada pacient.

Protètica

Sempre fem tot el que és possible per salvar qualsevol dent, però quan aquestes falten, oferim tota la gamma d’opcions protètiques existents, garantint que aquestes seràn les més adeqüades per a cada cas en particular, ja siguin fundes, ponts, protesis o implants, amb la funcionalitat i estètica ideals.

Periodòncia

Quan el suport de les dents, el periodonci, està afectat, tractem aquesta part tan delicada de la boca amb el màxim respecte, emprant les tècniques menys invasives i ensenyant als nostres pacients en què consisteix la malaltia periodontal i la forma de tenir cura d’aquest element tan essencial de la salut bucal, millorant així la prevenció.

Odontologia natural

El nostre mètode de treball inclou materials lliures de cortisones, ftalats i productes químics perillosos, i no utilitzem metalls pesants (com els amalgames) en els nostres tractaments, sinò circoni i ceràmica (la qual cosa no només afavoreix la salut, sinò també l’estètica). A més, no receptem antibiòtics si no és en casos absolutament necessaris, al seu lloc emprem homeopatia.
foto-clinica-alemana-orquident-barcelona-002

Contacte